Công Trình Nhà Máy May Worldon

Coteccons

Công Trình Limtower

Coteccons

Công Trình Trụ Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM (HOSE) – NHÀ B

Coteccons

Công Trình Trụ Sở Ngân Hàng Eximbank Chi Nhánh Quận 3

Coteccons

Công Trình Trung Tâm Dữ Liệu Dự Phòng (HOSE)-DATA

Coteccons

Công Trình An Phú II

Coteccons

Công Trình Pack City

Unicons

Công Trình Hồ Tràm

Coteccons

Công Trình Đại Phúc

FDC

Công Trình Ecopark

Coteccons

The Warter Front

Coteccons

Khách Sạn Liberty

Liberty

Nhà Máy Sữa Dielac2

Coteccons

Khách Sạn Novotel

Coteccons

Nhà Hàng Tiệc Cưới Metropole

FDC