Thông tin sản phẩm

 • Giá

  Liên hệ
 • Mô tả ngắn

  LA DẸT

  Dày Dao động: 1.8 đến 2.0mm
  Lực kéo 2.5 tấn
  Chiều dài  W100-W2000