• Sản xuất cung cấp Phụ kiện thiết bị cho ngành xây dựng
  • Lắp dựng cầu thang thép thoát hiểm - Công trình Đại Phúc Tower
  • Công  trình President Place
  • Chia sẽ những khó khăn và đồng hành cùng sự phát triển của bạn
  • Chia sẽ những khó khăn và đồng hành cùng sự phát triển của bạn
  • Công trình Ecopark
  • Công trình Dielac Vinamilk

Sản xuất cung cấp thiết bị cho nghành xây dựng

Sản xuất cung cấp thiết bị cho nghành xây dựng

- Sản xuất la dẹt

- Sản xuất mâm dàn giáo

 

 

- Sản xuất thang leo dàn giáo

 

 

- Sản xuất cửa hoils

 

- Sản xuất cây chống tăng

 

 

- Sản xuất chốt nêm

 

 

- Sản xuất Gangform